You've knocked at the right door!

You've knocked at the right door!

Kako instalirati novu e-mail adresu u Microsoft Outlook

outlook-2010outlook-2013outlook-2016
(članak se odnosi na Microsoft Outlook inačice 2010, 2013 ili 2016.)

Instalacija nove e-mail adrese u programu Microsoft Outlook 2010, 2013 ili 2016

broj-1Otvorite Microsoft Outlook i kliknite u gornjem lijevom kutu na File (ili Datoteka ako imate Hrvatsku inačicu).
Otvoriti će Vam se prozor sa slike pa sa desne strane izaberite Add Account (Dodaj račun).


kako-instalirati-novu-email-adresu-u-outlook-2010-2013-2016

broj-2Otvara Vam se novi prozor gdje je potrebno izabrati drugu opciju te nakon toga nastavljate sa Next (Slijedeće).


kako-instalirati-novu-email-adresu-u-outlook-2-korak

broj-3U ovom koraku potrebno je odabrati ispravan tip računa. Ovdje odaberite treću opciju POP or IMAP. Next (Slijedeće) na slijedeći prozor.


odabri-tipa-racuna-outlook

broj-4U prozoru na slici ispunjavate postavke Vaše e-mail adrese koju Vam je Vaš administrator, pružatelj Internet usluga ili hosting pružatelj usluga prethodno kreirao. Samim time ne možete upisati adresu koju želite bez da je ista prethodno kreirana. Većina postavki koje ćete ovdje unijeti odnose se na e-mail adrese pravnih osoba koje imaju otvorenu domenu i zakupljen hosting za iste. Pretpostavka je da Vam je naziv tvrtke ujedno i domena e-mail adrese, iako je moguće zakupiti i različitu domenu od naziva tvrtke te tada upisujete naziv domene umjesto naziva tvrtke. Ako ste došli do ovog koraka, ali ste shvatili da nemate e-mail adresu, a baš bi je žarko željeli tada ćemo Vam vrlo rado pomoći uz našu uslugu poslovni mail 🙂


Your name (Vaše ime) je ime koji će se prikazati primatelju kojem šaljete e-mail poruke. Ovdje možete staviti svoje ime, naziv tvrtke ili kombinaciju Vašeg imena i imena tvrtke (npr. Marko Markić -Tvrtka d.o.o.).
Email Address (Email Adresa) -ovdje upisujete točan naziv Vaše e-mail adrese (npr. marko@tvrtka.hr).
Account Type (Tip računa) – u većini slučajeva ostavite POP3.
Incoming mail server (Poslužitelj dolazne pošte) – najčešće ovdje upisujete mail.naziv tvrtke.hr (npr ako Vam je naziv tvrtke Tvrtka d.o.o. i ako je otvorena domena s nazivom Vaše tvrtke onda upisujete mail.tvrtka.hr).
Outgoing mail server (Poslužitelj odlazne pošte) – ako koristite našu uslugu poslovnog maila onda upisujete ponovno mail.naziv tvrtke.hr. Neki hosting pružatelji usluga ne podržavaju upis mail.naziv tvrtke.hr već morate koristiti odlazne poslužitelje Vašeg pružatelja Internet usluga.


postavke-dolaznog-odlaznog-mail-servera