You've knocked at the right door!

You've knocked at the right door!

Blog

STRUČNA I LOGISTIČKA PODRŠKA OD PROCESA PLANIRANJA DO REALIZACIJE SAMOG SKUPA

 • Kreiranje prijavnih obrazaca
 • Registracija sudionika (on-line registracija sudionika prilagođena vašem eventu)
 • Vršimo fakturiranje i naplatu kotizacija od sponzora i sudionika
 • Sve radnje vezane uz registraciju i korespondenciju sa sudionicima
 • Ažuriranje liste sudionika skupa
 • Dajemo redovna izvješća o stanju prijava, registracija, plaćanja i dr.
 • Zajedno s Vama kreiramo detaljan plan svih događanja i protokola, provodimo ga i kontroliramo
 • Primanje sažetaka i prosljeđivanje Stručnom odboru kongresa na ocjenjivanje
 • Uređivanje sažetaka po autoru, naslovu, metodi prezentiranja
 • Registracija i briga oko pozvanih predavača
 • Slanje potvrde primitka i potvrde uključivanja u program s točnim terminom prezentiranja i traženja informacije o tehničkim potrebama prezentacije
 • Komunikacija sa pozvanim predavačima i Programskim odborom
 • Tehnička podrška – ugovaranje kvalitetne i najsuvremenije kongresne tehnike po povoljnim cijenama
 • Organizacija ugostiteljskih usluga – pauze za kavu, ručkovi, svečane večere, …
 • Tiskovni materijali – ugovaranje sa dobavljačima i koordinacija za vrijeme pripreme
 • Izrada završnog obračuna nakon kongresa
 • Dekoracija prostora (banner, pingvini, natpisi, cvijeće, pokloni itd.)
 • Nabavka kongresnog materijala (torbe, blokovi itd.)
 • Informacijski stol, registracijski stol s osobljem za vrijeme skupa
 • Koordinacija i kontrola izvedbe programa na odredištu