You've knocked at the right door!

You've knocked at the right door!

Blog

Kome je potrebna usluga “poslovni mail”?

Ako koristite u ime tvrtke besplatnu email adresu tipa ime_tvrtke@zg.t-com.hr, ime_tvrtke@inet.hr, ime_prezime@zg.t-com.hr,.. tada ste ograničeni veličinom mailbox-a od samo 20MB što je nedostatno za današnju e-mail komunikaciju jer nekoliko većih e-mail poruka može popuniti Vaš prostor čime više niste u mogućnosti primati e-mail poruke. Još veći je problem što Vi niste informirani da je Vaš e-mail pretinac popunjen i da Vam klijenti bezuspješno pokušavaju poslati e-mail .