You've knocked at the right door!

You've knocked at the right door!

Event management

Event management je naša primarna djelatnost, gdje naši event koordinatori imaju iskustvo od 2005. godine koje su stekli kroz organizaciju domaćih i stranih evenata, kongresa, seminara i radionica.
U praksi se često susrećemo sa situacijama kada tvrtke pokušaju same organizirati događanje jer im se čini da to mogu vrlo lako odraditi zaposlenici uz svoj redovan posao i smatraju da im ne treba profesionalna agencija, koja će na sebe preuzeti kompletnu brigu oko organizacije.  
No, u stvarnosti priča izgleda malo drugačije.
Event management uključuje puno više truda, planiranja i konačno i back up scenarij na samom eventu.
Mi odrađujemo i sve one pozadinske situacije i poslove koji se ne vide, ali su vrlo bitni pri realizaciji događanja, eventualne probleme i neočekivane situacije rješavamo tako da ih nitko od sudionika ne osjeti.
Brinemo da su svi predavači, izvođači i ostali ključni sudionici na vrijeme na pravom mjestu i da svoj dio radnog zadatka odrađuju po unaprijed dogovorenom planu i bez problema. I tu najviše do izražaja dolazi naše iskustvo, jer naša briga je cijeli paket Vašeg eventa. Bez obzira na broj sudionika mnogo toga treba promisliti.
Iskoristite naš Know How!

Organizacija eventa

On-line sustavi

Tehnički dio eventa

Marketing eventa

Svjesni smo da gore navedene mogućnosti možda neće zadovoljiti vaše specifične marketinške ciljeve, te smo s obzirom na to, otvoreni za Vaše ideje i prijedloge suradnje i rado ćemo Vam izaći u susret i sastaviti posebnu ponudu prilagođenu Vašim mogućnostima i zahtjevima. Budite nas slobodni kontaktirati kako biste nas upoznali i dobili „sliku" svog eventa kroz našu viziju!